List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 협회지 다운로드 서비스 안내입니다. [레벨:0]winfo 2011-03-09 1
23 ★"여성IT 리더가 AI혁명 동력" ★...여성정보인협회 워크숍 자료집 2019.08.29(목) file [레벨:0]여정협 2019-09-05  
22 ★국회정책포럼★ “AI시대 여성IT 戰士를 키워라!” 2019.05.17(금) file [레벨:0]여정협 2019-09-05  
21 여성정보인2008년10월 20호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 6
20 여성정보인2006년5월 19호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 3
19 여성정보인2004년5월18호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
18 여성정보인2002년12월 17호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 3
17 여성정보인 2001년12월16호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
16 여성정보인2001년9월 15호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
15 여성정보인2000년12월 14호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
14 여성정보인1999년12월13호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
13 여성정보인1998년12월12호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
12 재택근무사례발표회1997년7월11호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
11 여성정보인1996년7월10호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
10 여성정보인1995년12월9호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
9 여성정보인1995년9월8호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
8 여성정보인1995년6월7호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
7 여성정보인1995월3월6호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
6 여성정보인1994년10월5호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2
5 여성정보인1994년3월 4호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 3
4 여성정보인1993년10월3호 file [레벨:0]winfo 2011-03-08 2